Lista aktualności Lista aktualności

ASF - afrykański pomór świń

Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne. To m.in. przez konsekwencje ewentualnego wstrzymania obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego. Nie małe są również straty wynikające z padnięć zwierząt w hodowli a także konieczności likwidacji ognisk choroby.

Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie  wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia  dla ich  zdrowia  i życia.

Wprowadzenie wirusa ASF na terytorium Polski może  nastąpić poprzez:

  • przewożenie (przemyt) przez wschodnią granicę produktów żywnościowych, skarmianie ich resztkami  świń  lub  wyrzucanie  do  lasu odpadków i kontakt z nimi  dzików;
  •  migracja  dzików  z krajów,  gdzie  występuje ASF-  w szczególności  województwa  wschodniej  Polski;
  • środki transportu.

Główny Lekarz Weterynarii informuje,  że: afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce; choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne; afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność.

W 2007 roku występowanie ASF zanotowano na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie  oraz  na Białorusi. W   2014  roku  ASF wykryto  na Litwie,  w Polsce  i na  Łotwie.

Od niedawna ulotki jak na zdjęciu można zobaczyć przed każdą kancelarią leśnictwa, na naszych miejscach postoju oraz w innych miejscach turystycznych.

Uczulamy wszystkich by nie wyrzucać resztek jedzenia do lasu czy do otwartych pojemników. Jeśli zostaną zjedzone przez dziki to te mogą ulec zakażeniu wirusem ASF. Nie przyczyniaj się do rozprzestrzeniania groźnej choroby.

Tekst opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.