Asset Publisher Asset Publisher

Cis - król cienia wraca do lasów

Lasy Państwowe realizują program ochrony i restytucji cisa w Polsce. Dzięki leśnikom będzie go łatwiej spotkać w polskich lasach.

Jak wiemy cis pospolity jest pod ścisłą ochroną (jest to pierwszy gatunek, który został objęty ochroną w Polsce). Leśnicy obecnie prowadzą działania czynnej jego ochrony polegające na ponownym sadzeniu młodych drzewek w naszych lasach. Przywracamy szerszą obecność cisa w przyrodzie i przyczyniamy się tym samym do jego ochrony. Cis został wyparty z lasów prawie całkowicie wieki temu. Dziś chroniony jest głównie w rezerwatach przyrody.
Lasy Państwowe realizują szeroki „Program ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce", wprowadzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Ochrona cisa została ustanowiona w 1423 r przez Władysława Jagiełło na mocy statutu warckiego. Najstarszy cis rośnie w Henrykowie Lubańskim jego wiek ocenia się na ok. 1200 lat. W Bystrzycy (gm. Wleń), rośnie cis o obwodzie 382 cm.

Celem projektu jest:

- ochrona różnorodności biologicznej cisa,
- zwiększanie populacji gatunku cisa pospolitego na terenie Lasów Państwowych,
- zachowanie puli genowej miejscowych pochodzeń cisa.

 

Ochrona cisa w Nadleśnictwie Siewierz

Na terenie Nadleśnictwa Siewierz znajduje się rezerwat „Cisy w Hucie Starej". W roku 2009 uzyskaliśmy zgodę właściwych urzędów na zbiór nasion z owocujących w rezerwacie cisów. Materiał siewny przekazano do szkółki Kontenerowej Nędza w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, gdzie udało się wyhodować 541 szt. sadzonek w nowoczesnej technologii z zakrytym systemem korzeniowym - tzw. sadzonki z bryłką. Takie drzewka przyjmują się znacznie lepiej, gdyż są np. mniej wrażliwe na brak wody zaraz po posadzeniu.

Od 2014r nasze cisy, oprócz rezerwatu, będzie można jeszcze spotkać na terenie leśnictwa Rudniki w okolicach Zawiercia. Dla leśników wiosna to okres wytężonej pracy - realizujemy zadania związane z sadzeniem lasu. Sadzenie cisu to tylko niewielka cześć tych prac. W naszym nadleśnictwie w tym roku sadzimy na nowo 140 ha lasu tj ok 870 tysięcy drzew. Lasy Państwowe w ogóle sadzą ok. 500 000 000 drzew rocznie.

Nie są to pierwsze nasze działania na rzecz ochrony cisa. W 2009 wykonaliśmy i stale utrzymujemy ogrodzenie płatów nalotu cisowego w rezerwacie w celu ochrony siewek oraz młodych drzewek przed zgryzaniem i zdeptywaniem przez zwierzęta.

O rezerwacie Cisy w Hucie Starej opowiada nadleśniczy Grzegorz Cekus oraz podleśniczy Michał Kulak w filmie "Prosto z lasu - odcinek 14/16", który możecie Państwo obejrzeć poniżej: