Asset Publisher Asset Publisher

Ojcowie Niepodległości - wystawa plenerowa

Ponad 6 tys. kilometrów w województwach śląskim i opolskim a także części Małopolski i Świętokrzyskiego przemierzy w ciągu najbliższych dwóch lat wystawa plenerowa IPN „Ojcowie Niepodległości”. Odwiedzi każde z 38 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Jej pierwszym przystankiem jest Nadleśnictwo Siewierz.

- Ogromnie się cieszę, że w wyniku współpracy z IPN w Katowicach, ta wartościowa wystawa, będzie dostępna dzięki leśnikom, również w małych ośrodkach. Pokazuje ona bowiem krok po kroku proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę i kształtowania się granic II Rzeczypospolitej aż do 14 marca 1923 r. To wtedy Rada Ambasadorów uznała wschodnie granice Polski – powiedział podczas otwarcia wystawy w Nadleśnictwie Siewierz, Józef Kubica, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W głównej części wystawy zaprezentowane zostało sześć postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

- Naturalnie wypada zadać pytanie a dlaczego tylko sześciu? Gdzie np. generał Józef Haller. Otóż zależało nam na symbolicznym wskazaniu, że bez względu na poglądy polityczne czy wizje przyszłej Polski, najważniejsze dla każdego z obozów, było dążenie do uzyskania niepodległości i że był to proces rozciągnięty w latach a nie wydarzenie nagłe. 11 listopada jest datą symboliczną – powiedział podczas wernisażu wystawy w nadleśnictwie Siewierz Ryszard Mozgol, naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach

Trasa prezentacji wystawy została tak zaplanowana, by np. w setną rocznicę III Powstania Śląskiego prezentowana była w tych nadleśnictwach, na terenie których doszło do zrywu Ślązaków.

- Start wystawy w Nadleśnictwie Siewierz to nie przypadek. Budynek Ośrodka Edukacji Leśnej na Łysej Górze został zbudowany przez gen. Aleksiejewa w latach 1894 – 1897 na potrzeby administrowania lasami przez urzędników carskich. Jednak jako budynek Nadleśnictwa zaczął funkcjonować po odzyskaniu niepodległości już w okresie międzywojennym – mówi Grzegorz Cekus, nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz.

Wystawa plenerowa będzie dostępna w Ośrodku Edukacji Leśnej do połowy listopada. Potem będzie prezentowana w Nadleśnictwie Andrychów.

Zdjęcia ilustrują uroczyste otwarcie wystawy w poniedziałek 28 września. Zaproszenie przyjęli przedstawiciele wojewody i samorządu. Gościliśmy także delegacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Nie zabrakło służb mundurowych a także nadleśniczych z sąsiadujących z Siewierzem nadleśnictw. List gratulacyjny przesłał Michał Woś, minister ochrony środowiska, który odczytał zebranym Marcin Kozik – radny z Jaworzna.