Asset Publisher Asset Publisher

Zalecamy kontakt telefoniczny i mailowy

W związku z zaleceniami służb sanitarnych i decyzjami organów państwa związanymi z rozszerzaniem się epidemii SARS-CoV-2 (strefa żółta), Nadleśnictwo Siewierz informuje, że zaleca ograniczenie kontaktów osobistych z leśniczym sprawującymi nadzór nad lasami prywatnymi.

Kontakt osobisty z merytorycznymi pracownikami biura Nadleśnictwa, tylko w szczególnych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Za zaistniałe utrudnienia z przyczyn niezależnych od Nadleśnictwa przepraszamy.

 

Jednocześnie informujemy, że kasa w biurze Nadleśnictwa Siewierz jest czynna wyłącznie we wtorki i piątki w godz. 9.00-13.00.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy nadleśnictwa:

BNP Paribas nr  10 2030 0045 1110 0000 0041 8480.

 

Grzegorz Cekus

Nadleśniczy