POŁOŻENIE POŁOŻENIE

Prawo pierwokupu- informacje dla notariuszy

W związku z licznymi zapytaniami co do właściwości miejscowej Nadleśnictwa w zakresie realizacji prawa pierwokupu w trybie Ustawy o lasach (art. 37a) wyjaśniamy jak niżej.

1. Na stronie internetowej http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy wyświetla się mapa Polski. Klikamy ikonkę „Szukaj" i wpisujemy nazwę miejscowości, na terenie której znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży (uwaga na miejscowości o nazwach powtarzających się na terenie kraju, np. Łazy, Rudniki, Grabowa itp.)

 

2. W zakładce „Podkład" u dołu ekranu można wybrać dogodny rodzaj mapy. Znając położenie nieruchomości odnajdujemy ją na mapie.

 

3. Klikając ikonkę : „i" (identyfikuj) mamy dostęp do informacji na terenie jakiego Nadleśnictwa znajduje się szukana nieruchomość. Po wyborze linku „Powiększ do" mapa pokaże położenie nieruchomości na tle całego zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa.

 

Ostrzeżenie - Nadleśnictwo Siewierz nie prowadzi portalu BDL i nie odpowiada za aktualność danych w nim zawartych. Mimo to polecamy stosować ten portal jako źródło informacji w celu ustalenia właściwego Nadleśnictwa.