Termomodernizacja leśniczówki w Mierzęcicach

W ciągu najbliższych sześciu lat kilkaset budynków administrowanych przez LP zostanie poddanych termomodernizacji. Pozwoli to nie tylko na obniżenie kosztów eksploatacji obiektów, lecz także na zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

   PGL LP sukcesywnie modernizuje budynki znajdujące się swoim zarządzie. Mimo to stan techniczny wielu z nich jest niezadowalający i generuje wysokie koszty utrzymania, a ze względu na zastosowanie rozwiązań o dużym zapotrzebowaniu energetycznym ma negatywny wpływ na środowisko.

   Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Dyrektor Generalny LP, decyzją nr 535 z 4 listopada 2016 r. uruchomił projekt rozwojowy „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)", finansowany ze środków funduszu leśnego.

   Projekt adresowany jest do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z całej Polski. Polega on na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji budynków LP, wynikającej z przygotowanych wcześniej audytów energetycznych. Dzięki tym inwestycjom zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na energię w zmodernizowanych budynkach, koszty ich utrzymania obniżą się, a poprawie ulegnie standard obiektów. Do projektu można zgłosić budynki biurowe, mieszkalne, obiekty edukacyjne, techniczne, warsztatowe oraz lokalne źródła ciepła i lokalne sieci ciepłownicze.

   Niebagatelne znaczenie ma również ekologiczny aspekt projektu. W niektórych budynkach instalowane są urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE) – np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły na biomasę. Termomodernizacja wpisuje się w ogólnoświatowy trend zeroemisyjności w budownictwie, czyli dążenia do projektowania i modernizowania obiektów w taki sposób, aby ich użytkowanie wymagało możliwie niskiego zapotrzebowania na energię. Przyczynia się to do przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – w szczególności dwutlenku węgla. W dobie postępujących zmian klimatu na znaczeniu zyskują rozwiązania proekologiczne. W tym przypadku sprzyjające obniżaniu emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO₂)  oraz zmniejszaniu niskiej emisji, będącej przyczyną niebezpiecznego dla zdrowia zjawiska smogu.

Więcej informacji o projektach rozwojowych znajdziesz na stronie:

http://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/projekty-rozwojowe