Lista aktualności Lista aktualności

Kupimy Twój las

Nadleśnictwo Siewierz jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Właścicieli gruntów zainteresowanych zbyciem nieruchomości prosimy o złożenie stosownego wniosku. Dla ułatwienia udostępniamy niżej do pobrania proponowany wzór takiego  wniosku z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne. Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy sprawdź czy Twoja nieruchomość leży w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Siewierz.

W dalszej kolejności Nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla Nadleśnictwa dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku. Lokalizacja nieruchomości zostanie przeprowadzona w Geoportalu.

Stan własności nieruchomości jej obciążenia i inne dane ocenimy wg danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl . Upewnij się, że dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba wezwiemy  do uzupełnienie dokumentacji przez właściciela. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą :

  • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez Nadleśnictwo.

Nabycie nieruchomości może dojść  do skutku po uzyskaniu przez Nadleśniczego  zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W dalszej kolejności Nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż  wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Koszty notarialne pokrywa sprzedający.

 

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy również do kontaktu:

tel. 32 674 29 57, 32 674 29 58