Asset Publisher Asset Publisher

Wyprawa trzecia: Na Grzędę i skałki wśród lasów

Grzęda Rzędkowicka bo o niej mowa w tytule, a także duże  duże skupisko skał wśród lasów z trasami wspinaczkowymi, naprawdę zapiera dech w piersiach i warto być na taką sytuację przygotowanym.

- Opinie osób, które tam trafiły, zazwyczaj określają to miejsce jako  jedno z najbardziej urokliwych na Jurze. Nazwa skał pochodzi od pobliskiej wsi Rzędkowice i ma formę wału, który jest jedną z największych i najpiękniejszych form krasowych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.

Najbardziej charakterystycznym masywem skalnym jest tu Okiennik Rzędkowicki, ale wspinacze nadali skałkom także inne, równie ciekawe nazwy jak: Turnia Szefa, Mnich, Flaszka Polna Turniczka, Mała Grań, Baszta. Najkrótsza droga do Grzędy prowadzi ze wsi Rzędkowice.

 

Czytaj dalej:

Wyprawa czwarta: Zamek Bąkowiec w Morsku z trasą do Okiennika Wielkiego