Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza w leśnictwie Grodziec

Ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza w leśnictwie Grodziec

Obiekt powstał w 2000r. zlokalizowany jest na terenie gminy Będzin , w oddz. 154 leśnictwa Grodziec, długość 1100mb.

          Na ścieżce ustawione są następujące tablice: szkółka leśna, łąka śródleśna, zwierzyna łowna, drzewa, ochrona lasu, grzyby, bagienka śródleśne, ptaki, ogień – przekleństwo dla lasu, tablica informacyjna o Nadleśnictwie. Zazwyczaj wycieczka na ścieżkę jest połączona z zajęciami edukacyjnymi na szkółce leśnej.

         Las Grodziecki jest jedynym dużym obszarem zwartych zadrzewień na terenie Bedzina. Południowo-wschodni skraj lasu zajmują łąki z sitowiem leśnym  oraz wiązówką błotną. W południowej części las jest dość wilgotny o charakterze łęgu z jesionem wyniosłym i olszą czarną.

        Głównym zadaniem leśnictwa Grodziec jest produkcja materiału szkółkarskiego. Przystanki edukacyjne obrazują ciekawe zjawiska przyrodnicze oraz zagadnienia z zakresu ochrony lasu, ochrony p.poż.  Bliższe zapoznanie z tablicami ma uzmysłowić odwiedzającym jak ważny jest „zielony świat" i istoty w nim żyjące.