Wydawca treści Wydawca treści

Klienci Hurtowi

INFORMACJA DLA KLIENTÓW - PRZEDPŁATY

 

Stosując przedpłaty za kupione drewno pamiętaj by dokonać przelewu odpowiednio wcześnie, tak aby pieniądze były widoczne na naszym koncie przed wydaniem drewna.

WZÓR UPOWAŻNIENIA

 

Zn. Spr. ZG/ZU/912/2/12                                                                                                               Siewierz, dn.1.02.2012r


                                                                             ODBIORCY DREWNA;
                                                                             PRZEWOŹNICY
                                                                             współpracujący z Nadleśnictwem Siewierz


   Nadleśnictwo Siewierz zwraca się z prośbą o stosowanie naszych wzorów upoważnień do odbioru drewna przez przewoźników ( wzór takiego upoważnienia jest zamieszczony poniżej ).
Do Nadleśnictwa napływają informacje z kraju o powtarzających się przypadkach kradzieży drewna przez osoby podszywające się za przewoźników. Z tych względów przekazujemy poniżej wytyczne Nadleśnictwa w tym zakresie.
Leśniczy wydający drewno każdorazowo potwierdza tożsamość przewoźnika(kierowcy) na podstawie dowodu osobistego. Jeśli kierowca przewoźnik odmówi okazania dokumentu lub zasłania się brakiem dokumentu, Nadleśnictwo (co chyba jest zrozumiałe) nie wyda drewna tej osobie.


Nadleśnictwo wydaje drewno wyłącznie osobom do tego upoważnionym lub bezpośrednio obecnemu przy wydawaniu drewna odbiorcy – tzw. odbiór osobisty.


Na upoważnieniu należy wskazać numer upoważnienia wg schematu: nr kolejny/rok bieżący/nr klienta. Numer klienta podany jest w nagłówku faktury lub na kwicie wywozowym obok nazwy wykonawcy - w nawiasie. Można go też uzyskać telefonicznie z Nadleśnictwa.
Na upoważnieniu należy wskazać datę ważności upoważnienia.
Można wskazać termin dłuższy niż termin realizacji umowy. Należy unikać bezterminowego okresu obowiązywania upoważnienia.
Na upoważnieniu musi się znaleźć precyzyjna informacja o tym kto wydaje upoważnienie. Należy wskazać pełną nazwę odbiorcy (kupującego) wraz z adresem. Upoważnienie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej umowie (np. właściciel firmy a w przypadku osób prawnych osoby wskazane jako uprawnione w KRS – rejestr przedsiębiorców). Podpis musi być czytelny (imię i nazwisko) lub wraz z imienną pieczątką. W przypadku podpisania upoważnienia przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Możliwe jest by odbiorca upoważnił do odbioru firmę przewozową . Wówczas to firma przewozowa musi wystawić stosowne upoważnienie dla osób faktycznie odbierających drewno z Nadleśnictwa. W przeciwnym razie odbioru drewna będzie mógł dokonywać osobiście wyłącznie właściciel firmy przewozowej.
Na upoważnieniu musi się znaleźć precyzyjna informacja o tym kogo się upoważnia. Pełnomocnictwo musi wskazywać przewoźnika - osobę odbierającą drewno (np. kierowcę). Musi być więc podane imię i nazwisko oraz inne dane które jednoznacznie identyfikują osobę np.:
JAN KOWALSKI legitymujący się dowodem osobistym nr : AAA 123 456
Uwaga jeśli na pełnomocnictwie upoważniający odsyła do numeru dokumentu tożsamości, to wskazany przewoźnik musi okazać się leśniczemu właśnie tym (!) dokumentem.
Pełnomocnictwo nie jest ważne na samochód ale na osobę.
Drewno odbiera z gruntu nie firma ale konkretna osoba.
Pełnomocnictwo nie może wskazywać firmy ale osobę.
Pełnomocnictwo musi być dostarczone do Nadleśnictwa np. pocztą w oryginale.
Pełnomocnictwo przesłane faxem lub e-mailem pełni tylko rolę informacyjną.
Prosimy o poważne potraktowanie sprawy. Lekceważące traktowanie kwestii posiadania upoważnień przez przewoźników i odbieranie drewna „na słowo", czy uzgodnienia telefoniczne nie może być tolerowane. W skrajnych przypadkach Nadleśnictwo będzie musiało odmówić wydania drewna.

W razie wątpliwości prosimy kierować swe zapytania drogą mailową na adres:

dariusz.jedrzejec@katowice.lasy.gov.pl


wzór upoważnienia w formacie DOC