Testuj test

Ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza w leśnictwie Maczki

Obiekt powstał w 1998r. zlokalizowany jest na terenie gminy Dąbrowa Górnicza, w oddz. 165 leśnictwa Maczki, długość 1300mb.

          Ustawiono na niej następujące tablice: ptasi budzik, ekologiczna rola lasu, powalone drzewa, dokarmianie zwierzyny, wędrówka drzew, wiosenne wypalanie traw, nisze pokarmowe ptaków boru sosnowego, drzewa, ochrona lasu, grzyby, chrust, ogień – przekleństwo dla lasu, leśnik lekarzem lasu, tablica informacyjna o Nadleśnictwie.

          Jest to obszar wilgotnych łąk po obu stronach koryta strumienia Jamki przecinającego aleję Kościuszkowców. Leśnictwo Maczki obejmuje swym zasięgiem lasy na terenie dwóch aglomeracji miejskich tj. Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Można tu zaobserwować mozaikę wielu kompleksów leśnych, w sąsiedztwie których znajduje się kilkanaście zbiorników wodnych. Dogodne warunki życia znajdują tu przedstawiciele świata fauny: sarny, dziki, zające, łosie, piżmaki, padalce, żmije, zaskrońce, sójki, kowaliki, myszołowy, dzięcioły, łyski, perkozy, kaczki. Dzięki przystankom istnieje możliwość poznania wielu roślin, w tym mnóstwa ciekawych drzew rodzimych, współzależności świata grzybów, a także niektórych przedstawicieli zwierząt żyjących w ekosystemie leśnym.