Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasek Grodziecki” powołany Uchwałą Nr XIII/139/93r., z dnia 23 czerwca 1993r. Rady Miejskiej w Będzinie. Na gruntach Nadleśnictwa Obszar obejmuje powierzchnię 135,01 ha. Na Obszarze w 2000 r. Nadleśnictwo oddało do użytku ścieżkę dydaktyczną. o długości 1 km przy której zlokalizowano 10 przystanków: *szkółka leśna, *łąka śródleśna, *zwierzyna łowna, *ogień, *drzewa, ochrona lasu, *grzyby, *bagienka śródleśne, *ptaki, *informacje o Nadleśnictwie Siewierz.

Południowo-wschodni skraj lasu Grodzieckiego i obszar wzdłuż cieku zajmują wilgotne łąki z ostrzeniem łąkowym i warzywnym, sitowiem leśnym i wiązówką błotną. Natomiast las w południowej części jest dość wilgotny i ma charakter łęgu. Rosną tam jesiony wyniosłe, olchy czarne, a w runie pojawia się czartawa pospolita i gwiazdnica gajowa. W południowo-zachodniej części lasu jest aleja(czerwony szlak), którą budują buki. Drzewostan po obu stronach alei bukowej tworzą dęby szypułkowe, klony zwyczajne, topole czarne i sosny zwyczajne. W podszyciu dominuje bez czarny, jarzębina, trzmielina zwyczajna i szakłak. W runie rośnie tam czyściec leśny, bodziszek leśny, sałatnik leśny i skrzyp leśny. Idąc drogą w kierunku północnym, pomiędzy uprawami leśnymi napotykamy aleję starych klonów polnych. Przy zachodnim krańcu lasu Grodzieckiego rośnie młody las. Ponieważ las Grodziecki jest jedynym dużym zwartym obszarem zwartych zadrzewień na terenie Będzina, stąd tylko tam gnieżdżą się ptaki związane z takim środowiskiem. Są to: sójka, pokrzywnika, pełzacz ogrodowy, pełzacz leśny, kowalik, jastrząb, myszołów, strzyżyk, czarnogłówka, dzięcioł duży, grubodziób.