POŁOŻENIE POŁOŻENIE

Kilka słów o Nadleśnictwie Siewierz

Nadleśnictwo Siewierz położone jest w Województwie Śląskim na bardzo rozległym terenie 1034 km kwadratowych. W dużym przybliżeniu można powiedzieć , że w linii wschód - zachód rozciąga się od zamku w Ogrodzieńcu aż po okolice lotniska w Pyrzowicach. Natomiast w linii północ – południe od masywu Skałek Rzędkowickich aż po Białą Przemszę w Sosnowcu .

    Na tym terenie zarządzamy lasami Skarbu Państwa o powierzchni blisko 15 tysięcy hektarów. Należy tu również zaznaczyć, że w naszym zasięgu terytorialnym znajduje się jeszcze ok. 13 tysięcy ha lasów innych własności, które w imieniu Starostów nadzorujemy. Nadleśnictwo położone jest w swej północnej i wschodniej części na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Południowa i zachodnia część to Wyżyna Śląska. Według „Regionalizacji przyrodniczo – leśnej" (T. Trampler 1990) tereny Nadleśnictwa znajdują się w zasięgu dwóch Krain Przyrodniczo - Leśnych: V Śląskiej oraz VI Małopolskiej. Najwyższy punkt Nadleśnictwa (504 m n.p.m.) to Góra Janowskiego w Podzamczu, najniższy zaś zlokalizowany jest w dolinie Białej Przemszy (220 m n.p.m.). Całość zajmowanego przez Nadleśnictwo obszaru znajduje się w dorzeczu Wisły oraz w mniejszym stopniu – rzeki Warty.

Szczegółowe położenie Nadleśnictwa i przebieg granic zasięgu terytorialnego znajdziesz klikając TUTAJ


   Południowa część Nadleśnictwa jest silnie zurbanizowana. Znajdują się tu takie miasta powiatowe jak Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin. W północnej i wschodniej części w zasięgu terytorialnym obejmujemy powiaty myszkowski i zawierciański. Oprócz miast powiatowych
w naszym regionie jest jeszcze klika dużych miast i gmin takich jak Siewierz, Poręba, Łazy, Wojkowice, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Psary i setki mniejszych miejscowości. Z silnym zurbanizowaniem wiąże się również duże zaludnienie. Liczba mieszkańców w poszczególnych powiatach wynosi w przybliżeniu: Powiat Będziński – 151 650, Powiat Zawierciański – 122 325, Powiat Myszkowski – 71 964, Tarnogórski – 138 770, Miasto Dąbrowa Górnicza – 120 752 oraz Miasto Sosnowiec – 221 259 mieszkańców. Każdy ma prawo do odpoczynku w lesie a my jako Nadleśnictwo ten las udostępniamy.


   Na naszym terenie znajdują się liczne i duże zakłady przemysłowe: ArcelorMittal Poland - dawniej Huta Katowice, koksownia Przyjaźń, Huta CMC w Zawiercie, Huta Szkła Zawiercie, Elektrociepłownia Łagisza, KWK Juliusz.  W konsekwencji dużego uprzemysłowienia i zaludnienia  teren ten jest pocięty bardzo gęstą siecią dróg (DK nr 1, 78, 94), linii energetycznych, linii kolejowych.

Wszystko to sprawia, że mieszkańcy zatłoczonych miast aglomeracji Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego  licznie odwiedzają nasze blisko położone lasy. Zawsze gdzieś w pobliżu znajdzie się cichy i spokojny leśny zakątek. Dobra sieć dróg  pozwala na szybki dojazd choćby tylko na popołudniowy odpoczynek na łonie natury do czego serdecznie namawiamy.