Lasy nadleśnictwa

Krajobraz naszego regionu ukształtowały lodowce i człowiek. To on zdeterminował obecny kształt naszych lasów gospodarując tym, co podarowała mu natura. Obecna gospodarka leśna odbywa się tylko na tych obszarach, których człowiek w przeszłości nie zagospodarował rolniczo lub osadniczo.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.