Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring ptaków strefowych

Informujemy, że na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, w zakładce "Ochrona przyrody" podzakładce "Monitoring ptaków strefowych", została zamieszczona tabela podsumowująca działania monitoringowe.

http://www.katowice.lasy.gov.pl/monitoring-ptakow-strefowych#.VOWF4y7F6h0