Położenie

Nadleśnictwo Siewierz położone jest w Województwie Śląskim na bardzo rozległym terenie 1034 km kwadratowych. W dużym przybliżeniu można powiedzieć , że w linii wschód - zachód rozciąga się od zamku w Ogrodzieńcu aż po okolice lotniska w Pyrzowicach. Natomiast w linii północ – południe od masywu Skałek Rzędkowickich aż po Białą Przemszę w Sosnowcu .

Historia

Choć formalnie Nadleśnictwo Siewierz powstało całkiem niedawno, bo 1 stycznia 1974 r., to jednak jego historia, związana z trzema wcześniejszymi nadleśnictwami, które weszły w jego skład, i w ogóle dzieje leśnictwa w tym regionie, są bardzo bogate. Ale czyż mogło być inaczej? Nie, jeśli zważyć, że Siewierz należy do najstarszych grodów w Polsce, a Ziemia Siewierska z racji położenia geopolitycznego była miejscem wielu ważkich, nie tylko dla Polski, wydarzeń. Zatem, nim przedstawimy rys historyczny nadleśnictwa, najpierw nieco faktów o samym mieście.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Minęło ponad 60 lat od II Wojny Światowej, a do dziś możemy znaleźć w lasach tabliczki „Zakaz wstępu - niewybuchy". Śmiertelnie niebezpieczne przedmioty leżały wprost na ziemi lub płytko pod nią. Wiele z nich to pozostałości po radzieckich jednostkach wojskowych, poligonach i innych.