Web Content Display Web Content Display

PRZYWRÓCIĆ LAS PRZYRODZIE I LUDZIOM

Minęło ponad 60 lat od II Wojny Światowej, a do dziś możemy znaleźć w lasach tabliczki „Zakaz wstępu - niewybuchy". Śmiertelnie niebezpieczne przedmioty leżały wprost na ziemi lub płytko pod nią. Wiele z nich to pozostałości po radzieckich jednostkach wojskowych, poligonach i innych.

Jesienią 2013 roku dobiegł końca realizowany przez Lasy Państwowe unikatowy w skali Europy projekt „rozminowywania" lasów.  Czas na podsumowanie. Łącznie w całej Polsce pracami zostało objętych blisko 30 tys. ha gruntów wyłączonych z użytkowania, w tym 1174,13 ha na terenie naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 130 mln zł. W efekcie unieszkodliwiono aż 1,5 mln niebezpiecznych przedmiotów. Dzięki działaniu pn. „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" przywrócona została wartość przyrodnicza obszarom przekształconym wskutek działalności wojskowej. W całym kraju prace prowadzone były aż w 58 nadleśnictwach. W naszej RDLP były to nadleśnictwa Kłobuck, Tułowice, Koszęcin, Rudziniec, Chrzanów oraz Siewierz.

„Pamiątki" powojenne i poligonowe to niewybuchy, niewypały, ale też porzucone środki bojowe. Do niedawna wiele z nich leżało po prostu na ziemi. Każdy, nawet dziecko, mógł je podnieść. Amatorzy takich „skarbów", posługując się wykrywaczem metali, mogli gromadzić całe kolekcje – niebezpieczne dla nich samych i dla otoczenia. W polskich lasach pozostawało też wiele szpecących, ale też niebezpiecznych, obiektów powojskowych. Różnego rodzaju schrony, koszary, garaże, magazyny broni, ale również ciągnące się kilometrami ogrodzenia i drut kolczasty. W wyniku przeprowadzonego projektu zutylizowano także niebezpieczne dla ludzi i środowiska środki chemiczne.

Wojenne „skarby" Mitręgi

Wedle przekazów ustnych, do których dotarło Nadleśnictwo Siewierz, na terenie leśnictwa Mitręga, w pobliżu domów we wsi o tej samej nazwie, wycofujące się wojska porzuciły w miejscowym bagienku dużą ilość pocisków. Bagienko dawno wyschło, lecz realne niebezpieczeństwo pozostało. W efekcie naszych działań znaleziono i unieszkodliwiono 26 szt. takich „pamiątek", a wśród nich:
- 19 szt. pocisków art. 75 mm;
- 1 pocisk 22 mm;
- 5 szt. granatów ręcznych F1;
- 1 granat ręczny RG42.

Każdy z nich to śmiertelne niebezpieczeństwo, które nie wiadomo kiedy wybuchnie.

Obiekty powojskowe

W roku 2010 Nadleśnictwo Siewierz dokonało rozbiórki i zabezpieczenia obiektów powojskowych znajdujących się w leśnictwie Poręba i Mierzęcice. Były to dwa bunkry, budynek będący rozdzielnią prądu oraz słupki i rozciągający się między nimi drut kolczasty. W całym kraju zabezpieczono lub rozebrano 523 podobne lub znacznie większe obiekty.

Realizując projekt rekultywacji niektóre budowle udało się zagospodarować np. na zimowiska nietoperzy, czy miejsca gniazdowania jaskółek. W Nadleśnictwie Choczewo, w miejscu użytkowanej niegdyś hali rakietowej, funkcjonuje ośrodek fundacji „Mimo wszystko" Anny Dymnej, w którym odbywają się warsztaty terapii zajęciowej.

Liczba miłośników  leśnej turystyki wciąż rośnie! W końcu gdzie, jeśli nie na łonie przyrody, wśród delikatnego szumu drzew i pięknych ptasich koncertów, możemy odpocząć od miejskiego zgiełku. Lasy Państwowe pozostają otwarte na ludzi. Z roku na rok przybywa szlaków turystyki pieszej, rowerowej, czy konnej. W miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych tworzone są ciekawe i pouczające ścieżki dydaktyczne. Dzięki realizacji projektów takich jak ten, każdy z nas może, w bezpieczny sposób, korzystać z uroków polskiej przyrody.