Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Ochrona lasu to przede wszystkim wiedza o tym jakie procesy zachodzą w przyrodzie. Dzięki niej leśnicy mogą kontrolować stan środowiska oraz rozpoznawać zagrożenia i podjąć działania, które mają na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń, a w konsekwencji zachowanie trwałości lasu oraz zwiększenie jego naturalnej odporności.

Możemy wyróżnić 3 grupy zagrożeń lasu:

  • biotyczne - są to przede wszystkim szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, a także ssaki roślinożerne,
  • abiotyczne - są to wszystkie ekstremalne zjawiska atmosferyczne, np. śnieg, lód, gwałtowne ulewy, silne wiatry,
  • antropogeniczne – są to zagrożenia wywoływane przez człowieka, np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu, itp.

Lasy Nadleśnictwa Siewierz znajdują się w pobliżu aglomeracji śląskiej oraz w dużej część są położone na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Są to tereny silnie zurbanizowane, a co za tym idzie - są one pod ogromną presją antropogeniczną. To właśnie przede wszystkim z zagrożeniami antropogenicznymi musimy się zmagać na co dzień.

Ochrona przeciwpożarowa

W Nadleśnictwie Siewierz działa system ochrony przeciwpożarowej, w skład którego wchodzą:

  • punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD) w Nadleśnictwie,
  • 2 wieże p-poż w leśnictwach Koziegłówki i Ząbkowice,
  • patrole naziemne Służby Leśnej,
  • obserwacja lotnicza,
  • dyżury domowe kierownictwa nadleśnictwa,
  • ścisła współpraca ze Strażą Pożarną,
  • współpraca z sąsiednimi Nadleśnictwami - niektóre fragmenty terenu naszego Nadleśnictwa są lepiej widoczne z wież p-poż sąsiadów.

Ochrona przed zwierzyną płową

Na terenach leśnictw gdzie występują jeleniowate zimą wykładamy drzewa zgryzowe, co zmniejsza szkody w uprawach i młodnikach.

Na szkody od zwierzyny najbardziej narażone są drzewka na uprawach. Są one niewielkie i mówi się, że jeszcze nie wyszły "spod pyska" zwierzyny. W tych przypadkach stosujemy zabezpieczenie drzewek repelentami, a w przypadku cennych upraw stosowane jest ich grodzenie. W przypadku modrzewia sprawdza się także palikowanie.

Ochrona przed szkodliwymi owadami

Niektóre owady mogą wyrządzać poważne szkody w drzewostanie. Na naszym terenie przede wszystkim na uprawach wykładamy pułapki na szeliniaka sosnowca. Wywieszane są również pułapki feromonowe na brudnicę, mające na celu prognozowanie liczebności tych szkodliwych motyli.

Zgodnie z zasadą, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, w naszych lasach wywieszane są budki lęgowe dla ptaków - naszych małych sprzymierzeńców. Pozostawiane są drzewa dziuplaste, a zimą ptaki są dokarmiane.