Asset Publisher Asset Publisher

Wyprawa piąta: Rezerwat Góra Chełm

Można tutaj znaleźć liczne skamieniałości, np. muszle ramienionogów. Jednak najwartościowsza jest miejscowa roślinność. Podnóża Góry Chełm porasta ponad stuletni bór sosnowy, na stokach spotkamy buczynę sudecką, ciepłolubną buczynę storczykową oraz kwaśną buczynę niżową.

- To przykład bardzo dobrze zachowanej buczyny z bogactwem runa i wychodniami skalnymi, w pobliżu przepiękna dolina rzeki Centurii. Jako leśnik będę zachęcał do odwiedzenia rezerwatu. Obejmuje on wyraźnie dominujące nad okolicą jurajskie wzniesienie o wysokości 440 m n.p.m. – mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus i dodaje, że rosnące na górze buki osiągają wiek nawet 200 lat. Zwraca uwagę, że znajduje się tu 18 gatunków roślin pod ścisłą ochroną a świat zwierząt, to nie tylko liczne sarny czy lisy ale rzadkie ptaki, jak np. puszczyki.

Rezerwat Góra Chełm najlepiej przemierzyć wyznaczoną przez Nadleśnictwo Siewierz ścieżką przyrodniczą z tablicami informacyjnymi. Rozpoczynając wędrówkę ze wsi Hutki-Kanki w gminie Łazy. Ponadto przez wieś przebiega zielony pieszy Szlak Tysiąclecia. Dostępna jest również jego rowerowa wersja.  Z kolei w pobliskiej wsi Centuria warto zobaczyć źródliska rzeki Centurii, które zostały uznane za pomnik przyrody.

 

Czytaj dalej:

Wyprawa szósta: Ruiny starej prochowni, Podzamcze, Wzgórze Kromołowiec