Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Lasy naszego Nadleśnictwa odznaczają się warunkami sprzyjającymi bytowaniu zwierzyny łownej.

Tutejsze tereny upodobały sobie głównie sarny, jelenie, dziki. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród myśliwych i stanowią podstawę gospodarki łowieckiej. W Lasach Nadleśnictwa często można spotkać zwierzynę drobną m.in. lisy, jenoty, zające.

Nadleśnictwo Siewierz nadzoruje działalność w 19 obwodach łowieckich, dzierżawionych przez 16 Kół Łowieckich.

O tym jak ważna jest prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka na co dzień przekonują się leśnicy i rolnicy, którzy stykają się z wymiernymi szkodami w uprawach.

 

Łowiectwo jako element naszej kultury narodowej ma długą tradycję, której wynikiem jest wykształcenie się specyficznych obyczajów. Wśród tradycji łowieckich możemy wymienić:

  • język łowiecki – stanowi ważny element kultury łowieckiej, obejmuje szeroki zasób słownictwa,
  • sygnały myśliwskie – są to grane na rogach myśliwskich krótkie utwory muzyczne stanowiące nieodłączny element polowań,
  • ślubowanie, chrzest, pasowanie myśliwych,
  • dekorowanie gałązką „złomu",
  • kult św. Huberta, który jest patronem myśliwych,
  • sztandar łowiecki i wiele innych.

Przykłady gwary myśliwskiej:
tabakiera- nos dzika,
cewki – nogi sarny,
łyżki – uszy sarny, jelenia,
latarnia – łeb wilka

 

Myśliwi mają do realizacji powierzone bardzo ważne zadania. W obecnych czasach, gdy przyroda została przekształcona przez człowieka, gdy w naturalnym środowisku brak jest drapieżników to właśnie myśliwi muszą wypełniać tę lukę. Myli się jednak ten, kto uważa, że łowiectwo sprowadza się wyłącznie do myślistwa. Ochrona przyrody jest również statutowym obowiązkiem myśliwych.

Do zadań łowiectwa należy przede wszystkim:

  •     prowadzenie gospodarki łowieckiej,
  •     regulowanie stanu populacji zwierzyny, jej struktury płciowej i ilościowej,
  •     zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego,
  •     propagowanie łowiectwa i ochrony zwierzyny.

Organizacją, która zrzesza myśliwych na terenie naszego kraju jest Polski Związek Łowiecki