Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Siewierz na zlecenie starostw: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Myszków, Sosnowiec
i Zawiercie, sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi.
Leśniczowie i podleśniczowie oprócz podstawowych obowiązków służbowych, w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w lasach będących własnością Skarbu Państwa, realizują zadania zlecone Nadleśniczemu Nadleśnictwa Siewierz przez starostów, w drodze porozumienia
i w zakresie tegoż porozumienia.

Kontakt do osób sprawujących nadzór nad lasami niepaństwowymi:

1. Leśniczy leśnictwa Mitręga - Olga Oleksiak tel. 668 324 403
sprawuje nadzór nad lasami położonymi w gminach: Ogrodzieniec

 

2. Leśniczy leśnictwa Trzebyczka – Jarosław Siekacz  tel. 608 090 652
sprawuje nadzór nad lasami położonymi w gminach: Łazy

 

3. Leśniczy leśnictwa Łosień – Janusz Kurzak tel. 668 160 928
sprawuje nadzór nad lasami położonymi w gminach: Dąbrowa Górnicza, Sławków

 

4. Leśniczy leśnictwa Maczki - Wiktor Krychowski tel. 608 091 585
sprawuje nadzór nad lasami położonymi w gminach: Sosnowiec

 

5. Leśniczy leśnictwa Włodowice - Sławomir Jureńczyk tel. 608 091 932
sprawuje nadzór nad lasami położonymi w gminach: Zawiercie, Włodowice

 

6. Leśniczy leśnictwa Łysa Góra  - Piotr Miłoch tel. 608 091 051
sprawuje nadzór nad lasami położonymi w gminach: Siewierz, Poręba, Psary, Będzin, Wojkowice, Mierzęcice

 

7. Leśniczy leśnictwa Lgota – Michał Kulak  tel. 606 314 551