Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Na terenie naszego Nadleśnictwa nie funkcjonuje żaden Ośrodek Hodowli Zwierzyny.

Zainteresowanych informujemy, że w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach funkcjonuje 19 obwodów, które stanowią ośrodki hodowli zwierzyny.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.katowice.lasy.gov.pl/gospodarka-lowiecka#.U9C7ELEYtnM