Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

   Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej często spotykamy przy starych kościołach,  w parkach, przy pałacach, na wsiach. Warto jednak wiedzieć, że polskie lasy również skrywają wiele pomników przyrody jakimi są najczęściej pojedyncze drzewa. Nieraz spacerując leśnymi duktami w gęstwinie drzew można dostrzec jedno - wyraźnie grubsze, często też wyższe od pozostałych drzewo z charakterystyczną tabliczką. Z drzewami takimi nierzadko wiążą się ludowe opowieści, legendy. Leśnicy dbając o przyrodę pozostawiają w lesie drzewa dziuplaste, wyróżniające się ciekawym pokrojem, okazałe, rosnące na skrzyżowaniach leśnych dróg - one mają szansę w przyszłości stać się pomnikami przyrody. Drzewa te długo służą ptakom i innym leśnym zwierzętom jako schronienie i nie tylko. Dla nas mają wartość sentymentalną i estetyczną, urozmaicają leśne krajobrazy i skłaniają nas do chwili zadumy.

Pomniki przyrody w myśl Ustawy o ochronie przyrody to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, (...) okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Nadleśnictwa Siewierz znajdziesz osiem pomników przyrody którymi są drzewa pomnikowe oraz jeden powierzchniowy pomnik przyrody - stanowisko pióropusznika strusiego. Nasze pomniki przyrody znajdują się w leśnictwach: Ząbkowice, Poręba, Lgota. Poniżej krótki ich opis.

 

 

 

 

 

 

 

Leśnictwo Ząbkowice:

 

 

 

 

Buk pospolity (Fagus silvatica L.) - znajduje się w oddziale 38Ag, w pobliżu miejscowości Ujejsce i Trzebiesławice. Drzewo to rośnie na skraju lasu. Obok znajduje się drugi pomnikowy buk - niestety już uschnął (Prosimy o zachowanie ostrożności w pobliżu tego drzewa gdyż konary przy silnym wietrze lub pod naporem śniegu mogą odpadać). Wiek drzew szacujemy na 290 i 270 lat. Pomniki te zostały ustanowione uchwałą Nr XXX/573/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25.08.2004r.

 

 

 

 

 

 

 

Buk pospolity - rośnie w pobliżu miejscowości Ujejsce (oddział 38Ao) opodal dwóch poprzednio wymienionych pomników przyrody, jego wiek szacujemy na 230 lat,, obwód pnia wynosi 282 cm. Został ustanowiony uchwałą Nr XX/389/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24.10.2012r.

 

 

 

 

 

 

Kolejny buk pospolity, również rośnie opodal miejscowości Ujejce, oddział 40h. Jego wiek szacujemy na 230 lat, obwód pnia wynosi 310 cm. Został ustanowiony uchwałą Nr XX/390/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24.10.2012r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosna pospolita (Pinus silvestris L.) - rośnie w  oddziale 77g, niedaleko miejscowości Łosień, wiek 180 lat, obwód pnia wynosi 262 cm. Pomnik został ustanowiony uchwałą Nr XLI/740/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26.08.2009 roku.

 

 

 

 

Leśnictwo Poręba:
 

 

Buk pospolity - wiek 300 lat, oddział 76d, Decyzja Wojewody Katowickiego OS-VII-7140/4/84 25.09.84

 

Powierzchniowy pomnik przyrody - stanowisko pióropusznika strusiego, rzadkiego gatunku paproci - oddział 83j, powierzchnia 0,26 ha, Uchwała Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 05.08.2011 

 

Leśnictwo Lgota:

Dąb szypułkowy(Quercus robur L.)   Dwa dęby szypułkowe znajdujące się w leśnictwie Lgota. Ich wiek szacujemy na ok.350 lat.