Asset Publisher Asset Publisher

Góra Chełm

„Góra Chełm" - powołany został Zarządzeniem MLiPD, MP 1957, 75/462, jego powierzchnia stanowiła wówczas 12,41 ha. W roku 2012 Zarządzeniem NR 27/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Chełm", rezerwat został powiększony. Dziś ma powierzchnię 23,52ha.  Rezerwat posiada zadania ochronne. Zarządzenie nr 20/2014 RDOŚ w Katowicach z dn. 20 maja 2014r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Góra Chełm”.

Rezerwat powołano do życia, aby chronił typowe dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej zespoły leśne. Piaszczyste podnóża Góry Chełm porasta, często ponad stuletni, bór sosnowy; bardziej urozmaicone są lasy na stokach wzniesienia – spotkamy na  nich żyzną buczynę sudecką, ciepłolubną buczynę storczykową oraz kwaśną buczynę  niżową. Rosnące na górze buki osiągają wiek nawet 200 lat. Towarzyszą im dorodne jodły pospolite, świerki, klony i jawory. Poza lasami występują tutaj murawy kserotermiczne oraz ciepłolubne zarośla. Badacze stwierdzili obecność ponad 220 roślin naczyniowych. Przez teren rezerwatu Nadleśnictwo Siewierz poprowadziło ścieżkę przyrodniczą z tablicami informacyjnymi.