Asset Publisher Asset Publisher

Leśna ścieżka „WZGÓRZA TRZEBIESŁAWICKIE”

 

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na leśną wycieczkę po naszej ścieżce przyrodniczo-leśnej.

Poprowadziliśmy ją przez lasy porastające Wzgórza Trzebiesławickie. Jest to unikatowe w skali całego Zagłębia miejsce, położone w północnej części miasta Dąbrowa Górnicza, znajduje się między Trzebiesławicami, Tucznawą i Ujejscem, naprawdę warto je odwiedzić w wolnym czasie.  Ścieżka obejmuje lasy oraz pola uprawne i łąki. Lasy Trzebiesławieckie, w tym Las Recki, składają się z kopulastych wzgórz z wapienia muszlowego i obniżeń terenowych wypełnionych utworami polodowcowymi. Są to lasy gospodarcze o szczególnych wartościach przyrodniczych. Na całym obszarze stwierdzono występowanie znacznej liczby gatunków chronionych roślin i zwierząt.

 

Ścieżka oznaczona jest dwudziestoma słupkami z piktogramami, które odsyłają do leśnego przewodnika- do pobrania na poniżej.

Przewodnik ten w wersji papierowej można uzyskać:

w siedzibie Nadleśnictwa (ul. Łysa Góra 6, 42-470 Siewierz tel. 32 674 29 57/58)

lub u leśniczego leśnictwa Ząbkowice p. Tomasz Włodarskiego nr tel. 668403226.