Asset Publisher Asset Publisher

Leśne lekcje w Nadleśnictwie

Nadleśnictwo Siewierz od lat angażuje się w edukację ekologiczną. Prowadzimy nieodpłatnie zajęcia dydaktyczne dla grup zorganizowanych w ciekawie wyposażonym Ośrodku Edukacji Leśnej. Zapewniamy dobrą zabawę, a po zajęciach można zorganizować pieczenie kiełbasek obok wiaty edukacyjnej.

     Ośrodek czynny jest cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00, zajęcia są nieodpłatne.         

      Aby skorzystać z oferty edukacyjnej należy umówić się telefonicznie i ustalić tematykę oraz termin zajęć z panem Piotrem Lepiarczykiem - numer telefonu: 32 674 29 57 lub 32 674 29 58 lub osobą go zastępującą.

        Należy także zapoznać się z "Regulaminem korzystania z form edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa Siewierz" i dostarczyć do Nadleśnictwa drogą mailową lub faxem wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową. Najpóźniej w dniu wycieczki należy przekazać prowadzącemu zajęcia oryginał zgłoszenia. Karta i regulamin są do pobrania poniżej.

Karta zgłoszeniowa na zajęcia:

 

         

 

Regulamin korzystania z form edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa:

 

 

 

Nadleśnictwo prowadzi również zajęcia edukacyjne na terenach ścieżek dydaktycznych. Każdy oczywiście z tych ścieżek może swobodnie korzystać sam. Jeżeli jednak zorganizowana grupa zechce spotkać się z leśnikiem, który zdradzi tajniki leśnictwa i ciekawostki przyrodnicze należy się umówić. Numery telefonów w zakładce leśnictwa.

                                          
Nadleśnictwo stwarza również możliwość przeprowadzenia pogadanki lub zajęć praktycznych dla szkół w lesie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z leśniczym lub pod  numerem telefonu podanym powyżej.

 

Oprócz oferty edukacyjne w Nadleśnictwie można również korzystać z wiaty edukacyjnej oraz paleniska przy Nadleśnictwie Siewierz. Poniżej znajdują się regulamin i oświadczenia do pobrania.